نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه کمیته و پشتیبانی اردو های جهادی طرح هجرت

برگزاری جلسه کمیته و پشتیبانی اردو های جهادی طرح هجرتبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:برگزاری  جلسه کمیته و پشتیبانی اردوهای جهادی طرح هجرت با حضور"محمدی"ریاست اداره ومعاونین ،"سرهنگ باقری" فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم،"حجت الاسلام حاج آقا جعفری"مسئول تعلیم و تربیت سپاه خاتم،"مهرجردی"مسئول بسیج سازندگی ناحیه وهمراهان در محل اداره آموزش و پرورش مروست برگزار شد و در مورد پیرامون حوزه فعالیت دانش آموزان در اردوهای جهادی بحث و تبادل نظر کردند.

(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)