نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه کمیته آموزش وپرورش ستادمقابله باکرونا منطقه مروست

برگزاری جلسه کمیته آموزش وپرورش ستادمقابله باکرونا منطقه مروست


ستاد کرونا

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه کمیته آموزش وپرورش ستادمقابله باکرونا درمحل اداره آموزش وپرورش مروست در محل سالن جلسات اداره آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار گردید.
این نشست با  حضورمحمدی رییس اداره آ.پ واعضای شورای معاونین،  فلاحتی حراست ونماینده بخشداری وهوشمندمسئول مرکزبهداشتی درمانی دکترعلیم مروستی برگزار شد.