نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران کلیه مقاطع تحصیلی منطقه مروست

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران کلیه مقاطع تحصیلی منطقه مروست


بحث و بررسی فضای مجازی ، آسیبهای اجتماعی وسرویس مدارس با حضور رییس حوزه قضایی شهر مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه هم اندیشی مدیران ،معاونین  و مربیان پرورشی و مشاورین  صبح امروز با حضور رعیت ریاست محترم حوزه قضایی بخش مروست ،محمدی رییس اداره آموزش وپرورش، رستگار کارمنددادگاه،معاونین و کارشناسان اداره  درمحل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش مروست برگزارگردید. 
محمدی رییس اداره درابتدا ضمن خیرمقدم وتشکراززحمات مدیران و همکاران درخصوص بازگشایی مدارس و برگزاری  مراسمات مختلف درخصوص توجه به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری،سندتحول بنیادین،برنامه های ۹۸ وسایرمسایل صحبت نمودند. 
درادامه رییس حوزه قضایی بخش مروست  درخصوص اهمیت حضورمشاورین در مدارس،بحث موتورسیکلت فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی ،سرویس مدارس صحبت ومواردلازم بیان گردید.درادامه معاونین و کارشناسان اداره نکات لازم را بیان و سپس مدیران و مربیان پرورشی مسائل ومواردلازم را ارایه دادند.
روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست