نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه مدیران وموسسان مراکز پیش دبستانی

برگزاری جلسه مدیران وموسسان مراکز پیش دبستانیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست اولین جلسه مدیران وموسسان مراکز پیش دبستانی در محل اداره آموزش وپرورش برگزار شد .

"محمدرضا محمدی " ریاست اداره در جمع مدیران با اشاره به اهمیت دوره پیش دبستانی با توجه به موقعیت سنی نوآموزان ، باید فضای مراکز با نشاط وشادی آفرین باشد .

"محمدی " در مورد برنامه های آموزشی مراکز گفت آموزشها باید به گونه ای باشد که نوآموزان خلاقیت ،دوست داشتن ، راست گویی ،خوب شنیدن وخوب حرف زدن را بیاموزند.

در پایان مدیران گزارش برنامه ها وعملکرد مراکز خود را بیان کردند همچنین معاونت آموزش ودیگر کارشناسان مقررات وانتظارات مد نظربرای مراکز پیش دبستانی  را بیان نمودند.