نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران مدارس و بازدید از کانون پرورش فکری کودکان

برگزاری جلسه مدیران مدارس و بازدید از کانون پرورش فکری کودکان


برگزاری جلسه مدیران مدارس و بازدید از کانون پرورش فکری کودکان

  جلسه مدیران در کانون  برگزاروسرگرد حسین آزادی نژاد در مورد جنگ نرم صحبت و از مسئولین آموزش و پرورش خواستند که در مورد جنگ نرم اتاق فکر تشکیل دهند و برای این مسئله مهم فکری بیاندیشند ونماینده مدیران مشکلات مدارس را مطرح نمودندو رئیس و معاونین به این مشکلات پاسخ دادند و در پایان مدیران از غرفه های کانون بازدید و مقرر شد مدیران از فضای کانون پرورش فکری استفاده بهینه بعمل آورند