نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه مدیران مدارس مروست

برگزاری جلسه مدیران مدارس مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست سومین جلسه مدیران کلیه مقاطع تحصیلی سال جاری در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد. ومدیران گزارشی از فعالیت ها ،طرح ها وبرنامه های انجام شده از ابتدای سال تحصیلی تاکنون  را ارائه دادند.

در ادامه "محمد رضا محمدی " ریاست اداره ضمن تشکر از زحمات مدیران و همکاران ، به رعایت نظم وکیفت مناسب در اجرای طرح ها وبرنامه اشاره کرد .

ایشان در مورد ارائه گزارش در جلسات توسط مدیران را مثبت دانست زیرا باعث تقویت نقاط قوت وتبادل اندیشه ها می شود و زمینه ایجاد خلاقیت در برنامه های آینده  ذکر کرد.

در پایان معاونین وکارشناسان اداره انتظارات وپیشنهادهای خود را نسبت به انجام طرح ها را بیان کردند.