نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه طرح اکرام

برگزاری جلسه طرح اکرامبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه ای با حضورامینی ریاست  اداره آموزش و پرورش  و ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) اکبر مقدم برای اجرای طرح  حامیان اکرام دانش آموزان نیاز مند در محل اداره آموزش وپرورش برگزار و در پایان مقرر گردید آموزش وپرورش با طرح موضوع در جلسه مدیران  که در صورت تمایل در خصوص اعلام همکاری حامیان طرح اکرام  (ایتام ومحسنین) به صورت انفرادی یا گروهی صوت پذیرد .