نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروست

برگزاری جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروستصورت جلسه شورای آموزش و پرورش سوم  خرداد ماه

در ابتدای جلسه جناب آقای مجید نجفی مدیریت محترم آموزش و پرورش گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش شهرستان مروست ارائه نمودند و فرمودند: مروست بالغ بر 2700 دانش آموز، 300 نفر پرسنل رسمی، پیمانی و ... دارد. در ادامه به بیان مشکلاتی نظیر،  نیاز 8 مدرسه به تخریب و بازسازی، عدم وجود مرکز رفاهی، کمبود نیرو انسانی و خدماتی، نداشتن وسایل نقلیه مناسب برای جابجایی دانش آموزان و... پرداختند. ایشان در ادامه از تهیه کتاب برای دانش آموزان (سه سری مجزا) خبر دادند واز همراهی فرماندار محترم شهرستان و توجه ویژه ایشان به آموزش و پرورش تشکر نمودند.

پس از گزارش کار مدیر آموزش و پرورش، نماینده مدیران مدارس به بیان خواسته و مشکلات خود پرداختند.

 1. نبود نیرو های بومی
 2. اکثر مدارس نیاز به مرمت و بازسازی دارد
 3. حذف کد مدرسه نمونه در مروست و درخواست برای تجدید آن
 4. عدم وجود امکانات هنرستان های مروست
 5. نبود مشاور مرد ( نیروی متخصص مشاوره) در سال های اخیر در مروست
 6. عدم تجهیز مجدد آزمایشگاه های مدارس
 7. عدم وجود تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل ورزش وجوانان و اداره کل آموزش و پرورش در جهت تعامل در امور مشترک المنافع همچون در اختیار قراردادن سالن در شیفت صبح برای دانش آموزان
 8. نبود سرانه مدارس و تخصیص نیافتن بودجه به مدارس
 9. رسیدگی به وضعیت حقوقی نیرو های خواستار تبدیل وضعیت
 10. تعیین تکلیف مرکز رفاهی فرهنگیان
 11. نبود مینی بوس یا اتوبوس برای اردوهای دانش آموزان
 12. مشکلات مربوط به مخارج پیش بینی نشده در مدارس، عدم پرداخت سرانه مدارس و ممنوعیت دریافت شهریه از دانش آموزان و همیاری از خانواده ها
 13. سیستم تهویه مدارس و نبود بودجه برای تهیه آن
 14. تهیه وسایل کمک آموزشی جدید و به روز برای مدارس
 15. نیروهای خرید خدمات و دیده شدن تبدیل وضعیت آنها
 16. آماده سازی اتاق بازی و یادگیری در مدارس با توجه به اثر بسیار زیاد بازی و یادگیری در آموزش و پرورش
 17. قرار گرفتن هوشمند سازی مدارس در دستور کار
 18. رایگان نبودن قبوض مدارس
 19. رسمی کردن دریافتی از خانواده ها به صورت هماهنگ برای مدارس فاقد بودجه دولتی
 20. کمبود نیرو خدمتگذاران با توجه به بازنشستگی و تبدیل وضعیت برخی از آنها
 21. اسقاط کردن (5) خودرو توسط مروست و جایگزین نکردن هیچ وسیله ای به جای آن
 22. حذف پست های با نام اداره و احتیاج به این پست ها با توجه به شهرستان شدن
 23. تعیین تکلیف (4) نیروی ایثارگری، نیرو های قرآنی و پیش دبستانی و مشکلات صدور احکام آنها
 24. فرسودگی زیاد سیستم های اداری و عدم وجود برنامه حهت نوسازی این ناوگان
 25. تخریبی بودن کانون فرهنگی تربیتی و دارالقرآن مروست و احتیاج به نوسازی و بازسازی آنها
 26. ساخت چمن مصنوعی برای مدارس، سالن نیمه تمام شهید دستغیب و ...
 27. بیمه آتیه سازان و نارضایتی همکاران از این بیمه

مصوبات جلسه

 1. بررسی مسئله مهمانسرا آموزش و پرورش در اولویت کار
 2. تامین اعتبار اسناد زمین و فضا های آموزش و پرورش شهرستان از طرف اداره کل
 3. تبدیل وضعیت نیروهای خدمات و پرداخت های آنها از وزارت متبوع در دست پیگیری ویژه
 4. تخصیص مشاوران استانی به صورت یک روز در هفته از طرف اداره کل و تامین هزینه های آن