نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه دبیران تربیت بدنی منطقه مروست

برگزاری جلسه دبیران تربیت بدنی منطقه مروست


جلسه دبیران ورزش منطقه مروست

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه دبیران تربیت بدنی منطقه مروست با حضور محمدی ریاست اداره،فلاحتی معاونت پرورشی ،وکیلی کارشناس تربیت بدنی و دبیران تربیت بدنی برگزار گردید.
در این نشست هماهنگی هایی جهت برگزاری برنامه های هفته تربیت بدنی،برگزاری مسابقات منطقه ای،المپیاد های درون مدرسه ای و موارد دیگر بحث وتبادل نظر شد.
در پایان جلسه نیزچند تن از دبیران ورزش تقدیر به عمل آمد.
(روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست)