نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه توجیهی ویژه معلمان جدیدالورود منطقه مروست

برگزاری جلسه توجیهی ویژه معلمان جدیدالورود منطقه مروست


برگزاری جلسه توجیهی معلمان جدیدالورود98

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه توجیهی معلمان جدیدالورود با حضور محمدی ریاست اداره،معاونین و کارشناسان ،بازرسی،حراست و جمعی از معلمان جدیدالورود برگزار گردید.
محمد رضا محمدی  ضمن گرامیداشت بازگشایی مدارس وآغازبهارتعلیم و تربیت به همکاران جدیدالورود خیرمقدم عرض نموده واز اینکه معلمان عزیزوارد این عرصه خطیرومهم شده اظهارامیدواری نمود که با همت و تلاش وپشتکارشماعزیزان بتوانیم دانش آموزان که به عنوان امانت و سرمایه ای گرانبهادراختیارماست رابرای جامعه فردا آماده نماییم.
محمدی در ادامه گفت:سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مهمترین سند بالادستی در نظام آموزشی است كه با هدف تغییر در نظام آموزشی و تاكید بر ابعاد فرهنگی و تربیتی وپرورش دانش آموزان تمام ساحتی در آموزش وپرورش مدنظراست.
در ادامه نیز معاونین و کارشناسان  اداره نکاتی ارائه و بیان کردند.
(روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست)