نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جشن نیکوکاری

برگزاری جشن نیکوکاریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست همزمان با سراسر استان جشن نیکوکاری در کلیه مدارس مروست برگزار شد . مراسم نمادین این جشن در مدرسه پسرانه ابتدایی شهید باهنر با حضور ریاست اداره و جمعی از مسئولین منطقه برگزار گردید . محمد علی امینی در سخنان خود فرمودند: فلسفه وجودی جشن عاطفه ها در مدارس وجامعه، منحصر به کمکهای مادی نیست بلکه تبیین فرهنگ نوعدوستی براساس تعالیم حیات بخش دین و شریعت است جشن نیکوکاری ، ترویج فرهنگ نوعدوستی و احسان در فضای خیر خواهی است تا دانش آموزان فرهنگ بخشش بی منت را آموزش دیده و تمرین کنند.