نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره عشایری

برگزاری جشنواره عشایری


برگزاری جشنواره عشایری
دراین مراسم که با حضور « یازرلو » معاونت دفترعشایر وزارت ، «میرجلیلی » رییس اداره آموزش ابتدایی اداره کل ، «زارعیان » کارشناس عشایری اداره کل و کلیه مدارس عشایری منطقه برگزارشد شامل برنامه های سخنرانی ، سرود ، نمایش کارهای هنری وسنتی عشایر بود