نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جشنواره سفیران سلامت

برگزاری جشنواره سفیران سلامتبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی ،آئین نمادین زنگ سلامت وجشنواره غذای سالم با همکاری شبکه بهداشت ودرمان خاتم در محل سالن ورزشی فرهنگیان برگزار شد.

در این مراسم ریاست اداره ،بخشدار ،شورای شهر ،کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان خاتم ،شهردارو جمعی دیگر از مسئولین حضور داشتند .

در ادامه پس از نواختن زنگ سلامت ،تجلیل وقدردانی از مراقبین سلامت در مدارس ،مدیران فعال در طرح ودانش آموزان عضوسفیران سلامت انجام شد .                                                                                                                                    در پایان از آثار دانش آموزان در زمینه سفیران سلامت و همچنین جشنواره غذای سالم بازدید شد .