نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر استان سوم آبان در مدارس مروست برگزارشد . برنامه نمادین این انتخابات در مدرسه حضرت خدیجه (س) روستای کرخنگان با حضور ریاست اداره ومعاونت پرورشی دهیار وشورای روستا انجام شد .

امینی ریاست اداره هدف از برگزاری این انتخابات ، همکاری وهماهنگی دانش آموزان با مدرسه ومدیر می باشد وهمچنین حضور دانش آموزان برای تصمیم گیری های بزرگتر در آینده است .