نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون مهارتهای هفتگانه

برگزاری آزمون مهارتهای هفتگانهبه اطلاع همکاران فرهنگی  می رساند کسانی که تاکنون دوره های ICDLرا نگذرانده اند و آمادگی شرکت در آزمون را دارند از طریق سایت YAZDAZMOON.IRنسبت به ثبت نام و دریافت نوبت آزمون اقدام نمایند.