نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون علمی دانش آموزان متوسطه دوره دوم در مروست

برگزاری آزمون علمی دانش آموزان متوسطه دوره دوم در مروست


مرحله اول آزمون علمی استانی ویژه دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

 با هدف بهبود عملکرد تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان ، آزمون علمی مرحله اول استانی ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در مدارس منطقه مروست برگزار شد .لازم بذکر است  "محمدی" رییس اداره آموزش و پرورش به همراه "یزدانی" معاون با حضور در حوزه های  امام جعفر صادق(ع) و فدک از روند برگزاری این آزمون بازدید بعمل آوردند .