نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون دانش افزایی مدیران ومربیان مراکز غیر دولتی

برگزاری آزمون دانش افزایی مدیران ومربیان مراکز غیر دولتیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست آزمون دانش افزایی مدیران ومربیان مراکز ومدارس غیر دولتی منطقه مروست همزمان با سراسر استان ، سه شنبه 96/12/8در محل اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.