نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیران

برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیرانبرگزاری آزمون انتخاب و انتصاب مدیران در محل اداره آموزش و پرورش 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش پرورش مروست آزمون  انتخاب و انتصاب مدیران برای سال تحصیلی جدید با حضور ریاست اداره و عوامل اجرایی در محل پژوهشسرای شهید فهمیده برگزار شد.

لازم بذکر است بیش از20 نفر از متقاضیان که  درمرحله اول امتیاز بندی مورد تایید قرار گرفتند ،دراین آزمون شرکت کردند.