نمایشگر دسته ای مطالب

برگرازی جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروست

برگرازی جلسه شواری آموزش وپرورش شهرستان مروستبه گزارش روابط عمومی شهرستان مروست 

نهمین جلسه شواری آموزش وپرورش در سالن اجتماعات با موضوع پیشگیری در برابر آسیب های اجتماعی برگزار گردید.

ملا نوری معاونت پرورشی استان ضمن حضور درجلسه ،جانب اللهی ریس مرکز مشاوره امام حسین ع با موضوع پیشگیری آسیب های اجتماعی کفتکو کردند