نمایشگر دسته ای مطالب

برپایی نمایشگاه صنایع دستی سوادآموزان

برپایی نمایشگاه صنایع دستی سوادآموزانبه مناسبت ایام دهه فجر نمایشگاهی از صنایع  دستی سواد آموزان در راستای آموزش مهارتهای زندگی مربوط به دوره تحکیم در محل مرکز تحقیقات فرهنگیان مروست برگزار شد  .