نمایشگر دسته ای مطالب

بررسی آسیب های اجتماعی دانش آموزان شهرستان با حضور ریاست حوزه قضایی

بررسی آسیب های اجتماعی دانش آموزان شهرستان با حضور ریاست حوزه قضاییبه گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان مروست 

برگزاری جلسه مدیران آموزشگاه با حضور کرمی ریاست حوزه قضایی با پیرامون بررسی آسیب های اجتماعی دانش آموزان در سالن اجتماعات مدیریت آموزش وپرورش برگزار شد