نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید نوسوادان و آموزش دهندگان سواد آموزی از نمایشگاه کتاب

بازدید نوسوادان و آموزش دهندگان سواد آموزی از نمایشگاه کتاببه مناسبت فرارسیدن دهه فجر نوسوادان وآموزش دهندگان سواد آموزی منطقه مروست از نمایشگاه کتاب که در محل مرکز تحقیقات فرهنگیان  از طرف اداره فرهنگ و ارشاد مروست  دایر می باشد بازدید کردند.