نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ناظرین وزارتخانه در حوزه سنجش

بازدید ناظرین وزارتخانه در حوزه سنجشبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست گروه ناظرین طرح نظارت جامع اعزامی از وزارت آموزش و پرورش از مدارس متوسطه دوره دوم منطقه بازدید کردند .

این گروه به سرپرستی " یحیی هادی پور " ریاست اداره سنجش اداره کل آموزش وپرورش سمنان در قالب چهار گروه سه نفره از مدارس منطقه در حوزه سنجش وامتحانات فعالیتهای انجام شده مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه بررسی وجمع بندی نظرات گروههای بازدید کننده در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد و نقاط قوت و قابل پیگیری مطرح شد.