نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ناظران وزارتی از حوزه سنجش

بازدید ناظران وزارتی از حوزه سنجشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست  به منظور طرح نظارت جامع سنجش ناظران وزارتی از وضعیت آموزش و پرورش این منطقه بازدید و رهنمودهای لازم را ارائه نمودند و همچنین جلسه ای  با حضور رئیس  اداره و کارشناسان وزارتی  در محل اداره تشکیل  و پیرامون مسائل و مشکلات منطقه بحث و تبادل نظر گردید ./.