نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید میرجلیلی و ملانوری از مدارس ابتدایی

بازدید میرجلیلی و ملانوری از مدارس ابتداییبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست میرجلیلی ریاست اداره دوره دوم ابتدایی وملانوری کارشناس مسئول دوره دوم ابتدایی از مدارس ابتدایی دخترانه زکیه دوره دوم ومدرسه زینب دوره اول ابتدایی بازدید کردند.هدف از این  بازدید بررسی و پیگیری مشکلات اجرای طرح دوره اول ودوم در مدارس ابتدایی بود .