نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید معاونت توسعه مدیریت و پشتیانی از مدارس منطقه مروست

بازدید معاونت توسعه مدیریت و پشتیانی از مدارس منطقه مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "علی دهقان بهابادی "معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان به همراه " ارجمندی " معاونت آموزش متوسطه "قلع گر" رئیس آموزشهای فنی وحرفه ای وکارودانش ،"زارعزاده " ذیحساب "محمدرضا تیموری" رئیس بودجه ، "رضویان " معاون ذیحساب ،از هنرستانهای کارودانش منطقه مروست بازدید کردند.

"دهقان  بهابادی " وهمراهان با حضور در هنرستان دخترانه عفت وهنرستان پسرانه حنظله از نزدیک کلاس های درس وکارگاهها رابازدید و اززبان  هنر جویان وهنر آموزان مشکلات وکمبودها را جویا شدند.  

"ارجمندی " در جلسه با مدیران متوسطه دوم ،به سوالات حضار در مورد نحوه کنکور سراسری سال 98و تاثیر معدل در کنکور ،با توجه به استقرار پایه دوازدهم توضیح داد.

در پایان از خوابگاه دکتر عمرانی در روستای ترکان از توابع مروست بازدید و مشکلات ونیاز های خوابگاه مورد بررسی قرار گرفت .