نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت آموزش متوسطه اداره کل از مدارس متوسطه منطقه مروست

بازدید معاونت آموزش متوسطه اداره کل از مدارس متوسطه منطقه مروست


بازدید معاونت آموزش متوسطه اداره کل از مدارس متوسطه منطقه مروست

ایشان ابتدا در مراسم صبحگاه دبیرستان سمانه حاضر گردید ند و سپس از مدارس منطقه و شبانه روزیها بازدید عمل آوردند و در دبیرستان فاطمه الزهرا برای پیش دانشگاهیان جهت موفقیت هرچه بیشتر در کنکور سراسری صحبت نمودند و در پایان گردهمایی جهت مدیران و دبیران منطقه تشکیل و مشکلات آموزش بررسی گردید