نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرگروه های آموزشی به اتفاق معاونت آموزشی از مدارس عشایری منطقه مروست

بازدید سرگروه های آموزشی به اتفاق معاونت آموزشی از مدارس عشایری منطقه مروست


بازدید سرگروه های آموزشی به اتفاق معاونت آموزشی از مدارس عشایری منطقه مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
صبح امروز با حضور حسینی معاون آموزشی،فلاحتی معاون پرورشی و سرگروه های آموزشی منطقه مروست از مدارس غشایری این منطقه بازدید به عمل آمد .

سرگروه های آموزشی به اتفاق معاون آموزش به صورت حضوری ازمدارس عشایری ورصدوضعیت آموزشی باحضورمدیردرآموزشگاه به صورت آنلاین بازدید کردند