نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرگروههای متوسطه ازمدارس مروست

بازدید سرگروههای متوسطه ازمدارس مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست سرگروههای دوره اول ودوم متوسطه از مدارس منطقه بازدید کردند.

در ادامه کارگاه آموزشی برای هر درس به صورت جداگانه در محل دبیرستان دخترانه فاطمه الزهراء با حضور کلیه دبیران دوره اول ودوم متوسطه برگزار شد .