نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرزده رییس آموزش و پرورش مروست از هنرستان عفت و دبستان زکیه

بازدید سرزده رییس آموزش و پرورش مروست از هنرستان عفت و دبستان زکیه


بازدید سرزده محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش به همراه کارشناسان اداره از هنرستان دخترانه عفت و دبستان زکیه و روند فعالیت این دو آموزشگاه دیدن کردند.

گزارش تصویری