نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید رییس گروه دفتر عدالت آموزشی و آموزش عشایرکشور از مدارس عشایری منطقه مروست

بازدید رییس گروه دفتر عدالت آموزشی و آموزش عشایرکشور از مدارس عشایری منطقه مروست


منطقه مروست قطب آموزش و پرورش عشایر استان یزد است
رییس گروه برنامه ریزی دوره های تحصیلی دفتر عدالت آموزش و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش کشور از مدارس عشایری منطقه مروست بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست

"حسین زاده"در بازدید از مدارس عشایری مروست در زمینه آموزش در جمع معلمین و مدیران گفت : این معلم هست که دانش آموزان را به یادگیری علم تشویق میکنند و باید ازاین نعمت به خوبی مورد احترام قرار گیرد .
رییس گروه دفتر عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش در ادامه از مشکلات مدارس عشایری منطقه بازدید کردند و گفتند : فرسوده و نبود تجهیزات بعضی از مدارس، یکی از مشکلات که نگران کننده ترین مشکل آموزشگاه و خوابگاه شبانه روزی ام السلمه و صفیه ترکان و هرابرجان است که برای دانش آموزان از لحاظ ایمنی بسیار نا امن است.
"حسین زاده"رییس گروه دفتر عدالت آموزشی و آموزش عشایروزارت آموزش و پرورش با حضور در جشن یلدای دانش آموزان آموزشگاه عشایری حلیمه و خدیجه کرخنگان شرکت کردند.
این بازدید با حضور"حسین زاده"رییس گروه برنامه ریزی دوره های تحصیلی دفتر عدالت آموزش و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش کشور، "محمدی" رییس آموزش و پرورش منطقه مروست، "نجفی"کارشناس عشایری اداره کل استان،"یزدانی" معاونت آموزشی آموزش و پرورش مروست و "حسینی" کارشناس عشایری منطقه مروست برگزار شد.
لازم بذکر است آموزش و پرورش مروست قطب آموزش و پرورش عشایری استان یزد محسوب میشود از بین شهر های ابرکوه ،هرات و مروست که دارای عشایر هستند منطقه مروست بیشترین آمار را در اختیار دارد.
گفتنی است 50 درصد مدارس منطقه مروست عشایری است و تعداد750دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل می باشند .