نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره وامام جمعه از مدارس دهستان ایثار

بازدید ریاست اداره وامام جمعه از مدارس دهستان ایثاربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست امینی ریاست اداره به همراه حسینی امام جمعه وتوانگر معاونت پرورشی از مدارس دهستان ایثار بازدید نمودند در پایان پس از اقامه نماز جماعت در مدرسه صلوات روستای کرخنگان با اهداء هدیه از مدیران و معلمان دوره ابتدایی مدارس منطقه تقدیر و تشکر شد.