نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از پروژه های در حال ساخت

بازدید ریاست اداره از پروژه های در حال ساختبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

"محمدی" ریاست اداره "یزدانی"معاونت پشتیبانی "خاکپور"کارپردازی"از مدارس خیری دو کلاسه استثنایی و دبستان 6 کلاسه خیری فلاح بازدید کردند.

لازم به ذکر است با پیگیری های انجام شده این دو آموزشگاه اول مهر به بهره برداری میرسد