نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از پایگاه اسکان نوروزی

بازدید ریاست اداره از پایگاه اسکان نوروزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست امینی ریاست اداره به همراه فلاحتی بخشدار و معاونت پشتیبانی ، شب گذشته از پایگاه اسکان مسافران نوروزی در روستای ترکان و مدرسه عفت در شهر مروست بازدید کردند. در این بازدید ریاست اداره ضمن تشکر از زحمات همکاران فعال در اجرای طرح اسکان نوروزی وخوش آمد گویی به مسافران میزان رضایتمندی آنها را جویا شدند.