نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از مرحله ثبت نامی دانش آموزان پایه اول منطقه مروست

بازدید ریاست اداره از مرحله ثبت نامی دانش آموزان پایه اول منطقه مروست


بازدید مدارس ابتدایی منطقه مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

امروز با حضور محمدی ریاست اداره، حسینی معاونت آموزشی، محمدیان حراست، وکیلی کارشناس بهداشت از مدارس ابتدایی منطقه مروست در مرحله ثبت نامی پایه اول بازدید کردند.