نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از مدارس منطقه مروست

بازدید ریاست اداره از مدارس منطقه مروست


بازدید مدارس منطقه مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
صبح امروز با حضورمحمدی ریاست اداره، حسینی معاون آموزشی،محمدیان حراست  اداره آموزش و پرورش منطقه مروست از مدارس این منطقه بازدید به عمل آمد .
در ادامه محمد رضا محمدی ریاست با مدیران مدارس و آموزگاران از وضعیت چگونگی  دانش آموزان و بررسی مسائل گفتگو شد.