نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از مدارس منطقه مروست

بازدید ریاست اداره از مدارس منطقه مروست


بازدید از مدارس متوسطه منطقه مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
صبح امروز با حضورمحمدی ریاست اداره، حسینی معاون آموزشی،محمدیان حراست و وکیلی کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش منطقه مروست از مدارس این منطقه بازدید به عمل آمد .
در ادامه محمد رضا محمدی ریاست با مدیران مدارس و دبیران از وضعیت چگونگی آموزش دانش آموزان و آمادگی آنان در امتحانات دی ماه وبررسی مسائل گفتگو شد.