نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از مدارس روستایی عشایری دهستان ایثار

بازدید ریاست اداره از مدارس روستایی عشایری دهستان ایثاربه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "محمد رضا محمدی " به  همراه " پور قنبری " کارشناس حراست و" یزدانی " کارشناس بازرسی از مدارس روستایی وعشایری دهستان ایثار بازدید کرد و روند مسائل آموزشی وتربیتی  مورد بررسی قرار گرفت.

ریاست اداره با حضور در روستای کرخنگان از مدارس ابتدایی صلوات ودبیرستان دور دوم رازی و درادامه از مدرسه ابتدایی عشایری میرزای شیرازی در روستای چنارناز بازدید کردند.