نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از خوابگاه های منطقه

بازدید ریاست اداره از خوابگاه های منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست" محمدی" ریاست اداره به همراه معاونت آموزش ،معاونت پشتیبانی ، کارشناس بازرسی وکارشناس حراست از خوابگاه دکتر عمرانی و ام السلمه، مدارس شبانه روزی روستای ترکان بازدید کردند.

"محمدی " در جمع دانش آموزان خوابگاه گفت: برای ایام تعطیلات نوروز برنامه ریزی مناسب داشته باشند وبخصوص دانش آموزان پایه دوازدهم که باید نتیجه چند سال تحصیل و علم آموزی را بگیرند .