نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از حوزه امتحانات نهایی و داخلی شهریورماه مدارس منطقه مروست

بازدید ریاست اداره از حوزه امتحانات نهایی و داخلی شهریورماه مدارس منطقه مروست


بازدید حوزه امتحانی+گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه مروست:

"محمدی"ریاست اداره،"یزدانی"معاونت آموزش،"فلاحتی" کارشناس امتحانات با حضور در مدارس فاطمه الزهرا و سمانه از حوزه امتحانات نهایی و داخلی منطقه مروست بازدید کردند.