نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید خوابگاه ام السلمه

بازدید خوابگاه ام السلمه"امینی"رئیس اداره بهمراه معاونین از خوابگاه  دخترانه ام السلمه بازدید و"امینی" در صحبت کوتاه با دانش آموزان گفت اگر چه محیط خوابگاه مشکلات و دوری از خانواده را بهمراه  دارد ولی  زمان بیشتری را در اختیار آنها می گذارد که می توانند با  مدیریت و تلاش از این فرصت ها بهره بگیرند.