نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید حوزه های امتحانات نهایی

بازدید حوزه های امتحانات نهاییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست " محمدرضا محمدی " ریاست اداره به همراه "فلاحتی " کارشناس سنجش وارزشیابی از حوزه های امتحان نهایی روستای کرخنگان بازدید کرد.

در ادامه ایشان با حضور در دبیرستان ام السلمه ،حوزه امتحانی مستقر در این مدرسه مورد بررسی قرار گرفت .