نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید آقای "میرجلیلی" و "ملا نوری" از آزمون علمی عملکردی

بازدید آقای "میرجلیلی" و "ملا نوری" از آزمون علمی عملکردیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست آقای "میرجلیلی" و "ملا نوری" از آزمون علمی عملکردی پایه ششم که در 12 گروه چهار نفره در دبیرستان فاطمه الزهرا برگزار گردید بازدید کردند.