نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از کلاس های قران مدرسه هاجر

بازدید از کلاس های قران مدرسه هاجر امینی رئیس اداره بهمراه  کارشناسان از کلاس های  فوق برنامه قران که در روزهای پنج شنبه در مدرسه هاجر  برگزار می گردد بازدید نمودند  و در مورد  مسائل ومشکلات دانش آموزان  با مدیر ، معاون و کادر مدرسه  نیز صحبت کردند.