نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از مراکز مطالعاتی نوروز 98

بازدید از مراکز مطالعاتی نوروز 98به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "محمدی " ریاست اداره به همراه " طاهری" معاونت آموزش و" یزدانی " معاونت پشتیبانی  ازمراکز مطالعاتی در ایام تعطیلات نوروز بازدید کردند.

این طرح ویژه دانش آموزان متوسطه دوم ،در دبیرستان های فاطمه الزهرا وخلیج فارس در ایام نوروز با هدف فراهم نمودن فضایی آرام برای مطالعه می باشد .