نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از مراسم اعتکاف

بازدید از مراسم اعتکافحضور"امینی" ریاست اداره آموزش و پرورش و همکاران اداری در مراسم معنوی اعتکاف و دیدار با دانش اموزان معتکف در مساجد جامعه و حسینه مروست