نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از خانواده شهید

بازدید از خانواده شهید


بازدید از خانواده شهیدمعلم و دانشجو در هفته بزرگداشت مقام معلم
و همچنین بازدید از خانواده معلم شهید مصیب یزدانی و شهید دانشجو مصیب یزدانی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست در هفته معلم رئیس و کادر اداری بهمراه  حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی مراسم غبارروبی  گلزار شهدا و همچنین بازدید از خانواده معلم شهید مصیب یزدانی وشهید دانشجو«شفیعی » را داشتند