نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از حوزه امتحانات سواد آموزی

بازدید از حوزه امتحانات سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "محمدی " ریاست اداره به همراه "فلاحتی " بخشدار و"پورقنبری" کارشناس حراست از حوزه آزمون پایانی سواد آموزی در محل دبیرستان فاطمه الزهرا بازدید کردند.