نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از جشنواره پروژه های علمی دانش آموزان عشایر

بازدید از جشنواره پروژه های علمی دانش آموزان عشایربه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست آقای"عباسی" کارشناس عشایری اداره کل ،"افخمی" سرگروه استان ، "طاهری" معاون آموزش ،"حسینی" کارشناس ابتدایی از پروژه های علمی دانش آموزان (جابربن حیان) عشایری بازدید وهمچنین پروژه ها توسط"امینی " کارشناس آموزش نیروی انسانی و"برزگر"داوری شدو طرح های برتررا انتخاب کردند.