نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از اردوی دانش آموزی

بازدید از اردوی دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "محمدی " ریاست اداره به همراه "پورقنبری " کارشناس حراست و"یزدانی "معاونت پرورشی از اردوی یک روزه برنامه شهید بهنام محمدی ، دانش آموزان دبیرستان شهید فلاحتی بازدید کرد.

این برنامه که با همکاری حوزه دانش آموزی صاحب الزمان (عج) برگزار شد شامل مسابقه طناب کشی ،بازدید از معدن سنگ ساختمانی وبازدید از دریاچه طبیعی نمک در روستای هرابرجان انجام شد .